Badanie wydolnościowe to test najprecyzyjniejszy w określaniu aktualnego poziomu wytrenowania zawodnika oraz w wyznaczaniu parametrów pracy treningowej – stref tętna oraz progów metabolicznych. Jego wynik pozwala zoptymalizować i zindywidualizować trening oraz nadać mu odpowiedni kierunek.

Kiedyś dostępne dla nielicznych dzisiaj może być wsparciem Twojego treningu!

Dla kogo?

Badania wydolnościowe skierowane są dla osób uprawiających wszystkie dyscypliny wytrzymałościowe (bieganie, kolarstwo, triathlon itp.) oraz te w których wytrzymałość jest istotnym elementem ogólnego przygotowania (gry zespołowe, tenis, sporty walki itp.).

Przebieg

Badanie wydolnościowe oparte jest o test progresywny do odmowy. Protokół testu dobierany jest indywidualnie w zależności od stopnia wytrenowania badanego. Badany rozpoczyna wysiłek z niską intensywnością, która w stałych interwałach czasowych jest zwiększana, aż do momentu wyczerpania (odmowy). Taki przebieg testu pozwala obserwować odpowiedź organizmu na wysiłek w szerokim spektrum obciążeń – od niskich po maksymalne. Podczas badania monitorowane są wybrane parametry krążeniowo-oddechowe. Dodatkowo pod koniec każdego stopnia wysiłkowego pobierana jest krew kapilarna w celu oznaczenia stężenia mleczanu. W okresie powysiłkowym rejestrowane jest tempo restytucji przez 4 minuty od zakończenia testu oraz dwukrotnie pobierana jest krew, celem określenia szybkości eliminacji mleczanu. Całość procedury to ok. 45min.

Co uzyskujesz?

- wyznaczenie indywidualnych stref intensywności wysiłku
- dokładną analiza i ocenę stan wytrenowania przygotowaną przez specjalistę fizjologii wysiłku
- określenie VO2 max., VE max., HR max
- prędkości/moce progowe (próg przemian tlenowych i przemian beztlenowych)
- wartości tętna na progu tlenowym i progu beztlenowym
- wskazanie właściwego kierunku treningu

Formy testu

Badanie może być wykonane na bieżni mechanicznej, siłowniku kolarskim jak również w warunkach naturalnych (w terenie).

Pakiet GOLD

Badanie spirometryczne metodą bezpośrednią (w masce) wraz z pomiarem kwasu mlekowego (LA)przy każdej zmianie stopnia wysiłkowego oraz z rejestracją częstości skurczów serca (HR). Dodatkowopobieramy krew w celu oznaczenia stężenia hemoglobiny oraz hematokrytu.

 • precyzyjne wyznaczenie stref intensywności wysiłku
 • dokładna analiza i opis wyników przez specjalistę fizjologii wysiłku
 • wskazanie właściwych obciążeń treningowych i kierunku treningu
 • konsultacja wyników ze specjalistą fizjologii wysiłku
 • określenie VO2 max.
 • określenie VE max.
 • prędkość/moc progowa (próg przemian tlenowych i przemian beztlenowych)
 • HR na progu tlenowym i progu beztlenowym
 • prędkość/moc maksymalna, HR max.
 • badanie na bieżni lub rowerze
 • wyniki w formie obszernego opisu wraz z analizą

399zł

* w przypadku grup kalkulacja indywidualna

Pakiet SILVER

Badanie spirometryczne metodą bezpośrednią (w masce). Polecane dla osób nie tolerujących nakłóć.

 • określenie VO2 max
 • określenie VE max
 • prędkość/moc progowa (próg przemian tlenowych i przemian beztlenowych)
 • HR na progu tlenowym i progu beztlenowym
 • prędkość/moc maksymalna, HR max
 • wyniki w formie tabeli bez opisu

299zł

* w przypadku grup kalkulacja indywidualna

Test MLECZANOWY

Wyznaczenie progów metabolicznych na podstawie krzywej mleczanowej. Pomiar kwasu mlekowego odbywa się przy każdej zmianie stopnia wysiłkowego, równocześnie odbywa się stały pomiar wartości tętna (HR).

199zł

* w przypadku grup kalkulacja indywidualna

Pakiet TRIATHLONOWY

Dwa badania w pakiecie GOLD (rower + bieżnia). Reakcja organizmu na wysiłek biegowy i kolarski jest odmienna, dlatego parametry uzyskane podczas testu na bieżni nie przenoszą się na parametry uzyskane w teście rowerowym (i odwrotnie). Dlatego z myślą o osobach trenujących triathlon stworzyliśmy ten pakiet.

649zł

* w przypadku grup kalkulacja indywidualna

Pakiet VIP

Pakiet Gold plus badanie przeprowadzone u klienta w domu lub innym wskazanym miejscu na terenie Warszawy. Wyniki wysłane w ciągu 24h,konsultacja wyników ze specjalistą fizjologii wysiłku we wskazanym przez klienta miejscu.

599zł

Próba MLSS

Próba MLSS (maximal lactate steady state) ma za zadanie określić intensywność pracy w której utrzymuje się równowaga pomiędzy produkcją kwasu mlekowego, a jego utylizacją (usuwaniem). Wykonanie tego testu pozwala na ustalenie maksymalnej prędkości, przy której można kontynuować wysiłek przez długi okres czasu. Ponieważ, podczas próby sprawdzamy tylko jedną, konkretną intensywność pod kątem występowania MLSS, przed tym testem zaleca się zrealizowanie badania wydolnościowego celem wyznaczenia progów metabolicznych. Może jednak zdarzyć się tak, że akurat badana prędkość będzie za niska lub za wysoka. W przypadku niedoszacowania kolejny test (na większej prędkości) wykonuje się minimum 30min po pierwszym, w przypadku przeszacowania, optymalnie jest powtórzyć test następnego dnia (z mniejszą prędkością).

150zł