Oferujemy Państwu baterię testów diagnostycznych, które umożliwią sprawdzenie zawodnika pod kątem wybranych cech motorycznych. Badania przeprowadzamy za pomocą najnowszych technologii, używamy między innymi fotokomórek Fitlight oraz Fusion Sport Smart Speed. Takich samych urządzeń używamy w diagnostyce w klubach sportowych z najwyższych polskich lig rozgrywkowych. Ideą testów jest ocena takich cech motorycznych jak szybkość, wytrzymałość oraz czas reakcji. Przejrzyście opracowane wyniki tworzą unikatowy indywidualny profil zawodnika, a także całej drużyny, otrzymane rezultaty są także punktem wyjściowym przy programowaniu treningu. W 4Sport Lab wierzymy, że tylko harmonijny rozwój pozwoli w przyszłości osiągnąć maksimum potencjału sportowego zawodnika.

Czas reakcji

Testy wykonujemy za pomocą fotokomórek FitLight Trainer. Urządzenie to zawiera do 24 czujników świetlnych. Czujniki są używane jako cele, które zawodnik ma dezaktywować zgodnie z wytycznymi testu. Specjalnie zaprogramowane przez nas sekwencje umożliwiają wykorzystanie fotokomórek w teście czasu reakcji zawodnika tak aby odpowiadał specyfice danej dyscypliny sportowej. Testy jakie wykonujemy za pomącą urządzenia:
Badanie czasu reakcji i pola widzenia
Badanie czasu reakcji w teście z uwzględnieniem specyfiki danej dyscypliny sportu

Szybkość oraz wytrzymałość szybkościowa

Do testów używamy fotokomórek najwyższej jakości Fusion Sport. Dokładność i niezawodność urządzenia daje gwarancję rzetelności wyników.
Za pomocą fotokomórek badamy:
Szybkość zawodników na odcinku 5/10/30 metrów.
Test pokazuje aktualne możliwości szybkościowe zawodnika.
Cztery rozstawione fotokomórki w stałych odległościach: 0 metrów, 5 metrów, 10 metrów, 30 metrów. Zawodnik ustawiony za każdym razem w tej samej odległości od pierwszej fotokomórki.
Zawodnik sam wybiera moment startu.
Maksymalny bieg w 2-3 próbach.
Przerwa między próbami zawsze jednakowa 5 do pełnego wypoczynku.

Wytrzymałość w teście RAST

Test RAST ocenia wytrzymałość beztlenową. Test polega na 6-krotnym przebiegnięciu 30 metrów  z 10 sekundową przerwą pomiędzy każdym kolejnym odcinkiem. Każdy kolejny dystans pokonywany jest z maksymalną prędkością i zaangażowaniem.

Moc kończyn dolnych

Do pomiaru mocy kończyn dolnych używamy urządzenia Opto Jump. Umożliwia ono pomiar czasu lotu i czasu kontaktu z podłożem podczas wykonywania serii skoków z dokładnością 1/1000 sekundy. Dzięki tym danym uzyskujemy szereg parametrów związanych z wydajnością sportowca.
Testy, które wykonujemy za pomocą urządzenia:
Skok dosiężny bez zamachu
Skok dosiężny z zamachem

W 4Sport Lab wierzymy, że tylko harmonijny rozwój pozwoli w przyszłości osiągnąć maksimum potencjału sportowego zawodnika.

Pakiet diagnostyki podstawowej

 • Badanie szybkości 5/10/30 metrów za pomocą SMARTSPEED

 • Test RAST za pomocą SMARTSPEED

 • Test FMS ( ocena wzorców ruchowych zawodnika)

100zł

Pakiet diagnostyki rozszerzonej

 • Badanie szybkości 5/10/30 metrów za pomocą SMARTSPEED

 • Test RAST za pomocą SMARTSPEED

 • Test FMS (ocena wzorców ruchowych zawodnik)

 • Badanie czasu reakcji i pola widzenia za pomocą Fitlight Trainer

 • Badanie czasu reakcji w teście z uwzględnieniem specyfiki danej dyscypliny sportu

 • Fitlight Trainer

 • Pomiar mocy kończyn dolnych za pomocą Opto jump

180zł

Twój pakiet diagnostyczny

Dajemy również możliwość stworzenia pakietu diagnostycznego dopasowanego do twoich potrzeb

 • Badanie szybkości 5/10/30 metrów za pomocą SMARTSPEED
  30 zł

 • Test RAST za pomocą
  30 zł

 • Test FMS ( ocena wzorców ruchowych zawodnika )
  50 zł

 • Badanie czasu reakcji i pola widzenia za pomocą Fitlight Trainer
  50 zł

 • Badanie czasu reakcji w teście z uwzględnieniem specyfiki danej dyscypliny sportu Fitlight Trainer
  50 zł

 • Pomiar mocy kończyn dolnych za pomocą Opto Jump
  30 zł

30 - 240zł